Ziek melden
Als een leerling ziek is of om een andere reden afwezig is, geeft de ouder of verzorger dit iedere dag voor 8.30 uur telefonisch door aan de receptie door te bellen met het telefoonnummer: 010 418 36 60.
Afspraken bij de huisarts, de orthodontist, etc. moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. De afspraken worden door de ouders telefonisch doorgeven aan de receptie en of aan de mentor.

Een leerling die ziek is en naar huis wil, vraagt toestemming aan het afdelingshoofd of de leerjaarcoördinator. Nadat de receptie contact met ouders heeft gehad, wordt besloten of een leerling wel of niet naar huis gaat.

Absentie

Te laat komen
Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, moet zich aan het einde van de dag in het time-out lokaal op domein 2 melden. Als een leerling vaker te laat komt, nemen we contact op met de ouders. Indien de leerling in een schooljaar 12 keer of meer te laat is gekomen wordt een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar van Leerplicht Rotterdam. Ook wordt een melding gemaakt indien een leerling 16 lesuren of meer afwezig is (zonder geldige reden).

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof kan via het afdelingshoofd of de leerjaarcoördinator van de leerling worden aangevraagd. Het aanmeldformulier van de Gemeente Rotterdam dient te worden ingevuld en minimaal 5 werkdagen voor het verlof, inclusief trouw en of rouwkaart, te worden ingeleverd. Bij onwettig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders