Profiel-talenturen muziek-jongen-en-meisje-zingen

Vaardigheden
In periodes van ongeveer twee maanden staan er telkens vier vaardigheden centraal waar de leerlingen aan werken. Voor leerjaren 1 en 2 zijn dit vier dezelfde vaardigheden. Voor de leerjaren 3 en 4 betreft dit telkens vier andere vaardigheden.

De vaardigheden zijn een onderdeel van de lessen en worden tijdens de start van iedere les bij het lesdoel besproken. In alle lokalen hangen grote posters met daarop de verschillende vaardigheden zodat de leerlingen ieder uur van de dag aan hun MySkills kunnen werken.

MySkills gesprekken
Tijdens de MySkills gesprekken met een persoonlijke coach (5 keer per jaar) worden de vaardigheden besproken waar de leerlingen aan hebben gewerkt. 

Tijdens het gesprek zijn vooral de leerlingen aan het woord over onderstaande punten: 

  • wat is de toekomstdroom van de leerling 
  • waarom de leerling iets wil leren, wat de leerling bezig houdt en welke vaardigheden nodig zijn horende bij de toekomstdroom 
  • welke tastbare bewijzen de leerling heeft verzameld om de voortgang van de getrainde vaardigheden aan te tonen 
  • welke (loopbaan)lessen de leerling heeft geleerd tijdens het oefenen van de LOB-vaardigheden tijdens bijvoorbeeld praktijk- en talenturen 
  • welke keuzes de leerling maakt voor zijn of haar studieloopbaan op basis van geleerde (loopbaan)lessen 

De ontwikkeling van de leerling met betrekking tot de MySkills wordt bijgehouden op de ‘vaardighedenkaart. 

De ervaringen tijdens praktijklessen, stages, lesactiviteiten, PSO-activiteiten en de gesprekken worden vastgelegd in een e-portfolio: Qompas. Dit is een plek waar leerlingen hun bewijzen kunnen opslaan. Bewijzen zijn bijvoorbeeld een getuigschrift van een (sport)trainer, een stagecertificaat of een beoordeling tijdens een meeloopdag. 

De training van de vaardigheden, het voeren van de MySkills gesprekken en het bijhouden van het E-portfolio (met behulp van het programma Qompas) moet er toe leiden dat de leerlingen een realistisch zelfbeeld, werkbeeld en toekomstbeeld ontwikkelen. 

Workshops
Naast de MySkills gesprekken biedt Melanchthon Wilgenplaslaan de leerlingen workshops. Gedurende een lesuur (na het MySkills gesprek) krijgen de leerlingen een les van iemand uit het bedrijfsleven. Deze persoon vertelt de leerlingen welke vaardigheden nodig zijn om succesvol te zijn in de desbetreffende bedrijfstak. 

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders