Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij!
Melanchthon Wilgenplaslaan is een Rotterdamse VMBO school die leerlingen op maat bedient en gewoon goed onderwijs geeft. In vier jaar tijd ontdekken de leerlingen samen met medeleerlingen, docenten en hun ouders wat hun eigen route naar succes is. Melanchthon Wilgenplaslaan is een school waar leerlingen gezien worden, zich thuis voelen en er toe doen.

Melanchthon Wilgenplaslaan zorgt ervoor dat elke leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn of haar niveau:

  • een persoonlijk toekomstperspectief heeft
  • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen
  • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op het eigen leerproces
  • creatief en inventief is
  • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen
  • communicatief en sociaal vaardig is vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond en beschikt over maatschappij- en normbesef

Kernwaarden
De leerlingen en medewerkers zorgen er samen voor dat de school een plek is waar alle leerlingen kunnen leren, zich veilig voelen en tot bloei te kunnen komen. Het uitgangspunt hiervoor zijn de gezamenlijke waarden en het toepassen van het gedrag dat bij deze waarden hoort. Voor Melanchthon Wilgenplaslaan betekent dit dat er wordt uitgaan van de kernwaarden:

  • Vriendelijkheid
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

21e eeuwse vaardigheden & LOB
Vanaf het eerste leerjaar ontdekken de leerlingen tijdens de praktijk- en talenturen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en welke vaardigheden ze verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen gaan op zoek naar de route naar hun eigen succes. In deze zoektocht werken de leerlingen gedurende vier schooljaren aan 26 vaardigheden. Deze vaardigheden hebben hun oorsprong vanuit de 21st century skills, de competenties van het mbo, de examenprogramma’s en de loopbaancompetenties (van de VO-raad). In samenwerking met een coach leggen de leerlingen hun eigen ontwikkeling, bewijslast en hun MySkills vast in een digitaal loopbaandossier dat ze kunnen meenemen naar bijvoorbeeld het MBO.

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders