Het geven van onderwijs gaat gepaard met kosten. Melanchthon Wilgenplaslaan probeert deze kosten zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Schoolboeken
Melanchthon Wilgenplaslaan beschikt over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onder- en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Aan het gebruik van de boeken zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Schoolkosten

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken. De inkomsten en uitgaven voor het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds.

De vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar

  • Leerjaar 1: Algemeen € 55,00 + Klasgebonden € 74,50 = Totaal € 129,50
  • Leerjaar 2: Algemeen € 55,00 + Klasgebonden € 17,00 = Totaal € 72,00 (exclusief werkweek)
  • Leerjaar 3: Algemeen € 55,00 + Klasgebonden € 42,00 = Totaal € 97,00
  • Leerjaar 4: Algemeen € 55,00+ Klasgebonden € 57,00 = Totaal € 112,00

Sportkleding
Het is belangrijk dat de leerlingen sporten in sportkleding van de school. In leerjaar 1 komen de leerlingen op school en betaalt u via de vrijwillige ouderbijdrage €10,- voor het sporttenue. Wanneer een leerling een nieuw tenue nodig heeft dan kan dit op school bij de sportdocent gekocht worden. De leerling dient contant geld mee te nemen. De kosten voor het sporttenue: shirt: €20,-  broekje: €10,-.

Stichting Meedoen Rotterdam
Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voor te financieren kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl

Het adres van de stichting is:
Stichting Meedoen in Rotterdam
Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Telefoon 010-240 01 89

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders