Docent-geeft-uitleg-over-menselijk-lichaam

Schoolwide positive behavior support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen onze school.

Verantwoordelijkheid, vriendelijkheid en veiligheid 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de school een plek is waar alle leerlingen kunnen leren en zich veilig voelen. Dit doen we met behulp van SWPBS. Op Melanchthon Wilgenplaslaan noemen wij dit GOALS. Om GOALS goed te kunnen uitvoeren, hebben de leerlingen en de docenten met elkaar drie waarden bedacht die wij toepassen op school: 

  • Verantwoordelijkheid 
  • Vriendelijkheid 
  • Veiligheid 

In alle ruimtes binnen de school hangen posters met daarop de gedragsverwachtingen van die ruimte. Docenten en leerlingen wijzen elkaar op deze gedragsverwachtingen en spreken elkaar hier op een positieve manier op aan. 

Goed toekomstgericht onderwijs

Goed contact met ouders